Liten historik över Con Brios 10 första år:

 

Con Brio 10 åring med sångarglädje.

 

Hur föddes kören?
I januari 1997 samlades 20 damsångare på Chydenius skola i Karleby till en första övning. Detta var fröet, som omsider skulle gro och växa till en etablerad damkör i svenskbygdens nordligaste utpost. Initiativet som togs av Lise-Lott Söderman, hade föregåtts av uppmaningar och förfrågningar. Via Karleby MI kom man så till skott. Lise-Lott fungerade även som kören första dirigent.
I Karleby har veterligen funnits en svensk damkör under en kortare period på 80-talet, men det fanns ett kulturellt tomrum för den nystartade kören att fylla. Redan följande år beslöt man höja sin image med ett eget körnamn. Karleby damkör ansågs vara alltför traditionellt, saknade profil och kändes känslolöst. Idérikedomen har alltid blommat i kören, och snabbt fann man namnet Con Brio, som kommer från italienskan, där con betyder med och brio liv, eld, fart.
Skulle ett körnamn räcka för den egna identiteten? Nej, för vid sångfesten i Esbo år 2001 upptäckte man att nåt saknas som andra har. En fana med egen logo ! Men det kom att dröja hela 5 år innan denna brist skulle bli avhjälpt.

 

Faninvigning 2006.
Så småningom skapades en egen färgnisch, som var mörkt och gult, vid behov kryddat med rött. Idéer kring logons utseende stöttes och blöttes utan framgång. Vid denna tidpunkt leddes kören av samma dirigent som ”systerkören” Madrigalen i Jakobstad. I den kören fanns hjälpredan för designjobbet med logon, nämligen Åsa Tonberg-Nyåker. Idéerna kring logons/fanans utseende skeppades till Jakobstad, och därifrån kom en fullvärdig produkt som alla var nöjda med, ja t.o.m stolta över. Kreativiteten flödade, och snart hade körmedlemmarna Gun och Anki diktat en egen fansång, som tonsattes av dirigenten. Denna uppfördes vid faninvigningen i Öja Bykyrka den 13 maj 2006. Den officiella invigningen av fanan förrättades av pastor Per Stenberg. Den inofficiella efterfesten fortsatte till sent på natten på Öja Hembygdsgård. Eftersom fanans designer kom från grannstaden, så hämtades också huvudrätten sushi till efterfesten från Jakobstad.

 

Utveckling
Kören bestod till en början av en blandning yngre oerfarna och mogna damsångare som varit eller var aktiva i andra körer i Karleby. Under de tio år kören verkat, har totalt 56 sångglada damer givit sin röst till kören. Trots de 10 år som gått, har inte körens medelålder märkbart ändrats. Första året var 20 inskrivna. Efter några ”rika år” kom en downperiod. Vid vissa övningar år 2002 deltog endast ca 10 aktiva regelbundet. Denna kärntrupp gav inte opp, utan jobbade målmedvetet vidare. De trodde på sångens kraft att överbygga svårigheterna. Med facit i hand kan med glädje konstateras att trägen vinner. Idag har Con Brio på nytt vind i seglen och fyller den målsättning som ställts. Det är sångarglädjen, äktheten och den inre sammanhållningen som blivit den bärande kraften att bygga vidare på.

 

Vad kännetecknar Con Brio?
Som nämnts har kören ett säreget kamratskap. Detta tar sig uttryck bl.a i de träffar och sammankomster som ordnas titt som tätt. Körmedlemmarna är utpräglade gourmander. Sniglar har blivit en specialitet får många. Ett glas gott vin till festmiddagen eller ostbrickan försämrar inte heller måltiden eller stämningen vid den. Men det mest kännetecknande är ändå sammanhållningen och glädjen i att arbeta för kören och att föra den framåt. Som en röst ur kören uttryckte sig: ”min vision är att bli en bättre körsångare och efter varje övning räknar jag dagarna till nästa”!

 

Dirigenterna.
Söderman Lise-Lott 1997-2000
En hurtig och modig dirigent, som inte var rädd för utmaningar. Dragspelet fanns alltid nära till hands och användes också flitigt. Hon gjorde också egna arrangemang för kören.
Smedjebacka Sonja 2000-2003
Sonja kom som en räddande ängel när kören var utan dirigent. Hon var pålitlig, trygg, snäll och positiv. Sonja lotsade kören genom ”de svåra åren”.
Rönngård Ia 2003-2013
Körens nytändning kom med denna eldsjäl, som i kraftiga ordalag kan såväl risa som rosa sina sångare. Körens repertoar breddades och körspecifika arrangemang blev mera regel än undantag. Ia fick till stånd en kördisciplin som underlättade övningarna, och fick till stånd en fokusering på det väsentliga.

 

Vad har kören varit med om?
Från att i början ha uppträtt mest lokalt, har vyerna efterhand vidgats. I ett tidigt skede anslöt man sig till FSD och är även medlem i Karlebynejdens Sång- och musikförbund. Första deltagandet i Vasa körfestival skedde år 1999. Detta blev början på en tradition som fortfarande håller i. Första deltagandet i förbundets sångfest var år 2001 i Esbo. Samma år gav kören sin första egna konsert. Sedermera har medlemmar ur kören deltagit i ett antal olika sångfester runtom i svenskfinland.
CB:s röster har klingat i de flesta kyrkor i nejden och på många andra estrader i Svenska Österbotten. Ett otal gemensamma projekt har genomförts tillsammans med andra körer. Bl.a Gamlakarleby Manskör, Kokkolan Lauluveikot, Madrigalen, Terjärv damkör, Kokkolan Naislaulajat, Malax-Petalax damkör, Kronobys och Jakobstads damkörer samt Rödsö kören.
När övningskvällarna inte har räckt till, så har kören åkt på olika körläger, nu senaste höst till Bulgarien på en vecka. Körens sångröster har också tonat ut över vildmarken i Ruka samt ut över Ylläs vindpiskade sluttningar.
Drygt tio år har gått sen början. Många upplevelser och glädjestunder har körmedlemmarna fått. Förhoppningsvis har något av den känslan också kunnat upplevas bland publiken vid olika konserter och uppträdanden. Con Brio framför sitt stora tack till Er alla som stöttat kören! Utan publik har en sångkör ingen mission.


Kurt Åkerblom