Välkommen till Karleby damkör Con Brios hemsida!

Aktuellt

 

Regelbundna övningar varje torsdag på Tallåsens skola, kl. 18.30 - 21. Nya sångare tas emot med varm famn!

 

 

 

Con Brio grundades 1997 av några entusiastiska körsångare från Karleby med omnejd. Det saknades en damkör på svenska och vi ville fylla detta hål.

Vi fortsätter i samma anda som förut - vi vill sjunga sådant som känns trevligt och passar för oss, i regel på svenska men även på andra språk.

 

Con Brio, vars namn betyder ”med eld” har medlemmar från Karleby- och Kronobynejden. Efter starten 1997 har kören genomgått en del förändringar men det som svetsar samman gänget är den uppriktiga kärleken till sången och musiken samt en fallenhet för livets goda. Men först och främst är det sångarglädjen och sammanhållningen som gör att kören har framgång.