Välkommen till Karleby damkör Con Brios hemsida!

Aktuellt

 

Regelbundna övningar varje torsdag på Tallåsens skola, kl. 18.30 - 21. Nya sångare tas emot med varm famn!

 

 

 

Con Brio är år 2019 inne på sitt 22:nde verksamhetsår!

Vi fortsätter i samma anda som förut - vi vill sjunga sådant som känns trevligt och passar för oss, i regel på svenska men även på andra språk, och så siktar vi på att delta i Vasa körfestival i slutet av maj.

 

Con Brio, vars namn betyder ”med eld” har medlemmar från Karleby, Kronoby, Terjärv, Öja och Jakobstad. Efter starten 1997 har kören genomgått en del förändringar men det som svetsar samman gänget är den uppriktiga kärleken till sången och musiken samt en fallenhet för livets goda. Men först och främst är det sångarglädjen och sammanhållningen som gör att kören har framgång.