Körens dirigent heter från hösten 2018 Johanna Granvik. Johanna är utbildad teolog, men har haft sången och musiken som ett stort intresse allt sedan barndomen. Con Brio är hennes första kör som dirigent, och redan efter första terminen kan vi i kören bara konstatera att samarbetet fungerar jättebra. Johanna förstår våra begränsningar (vi är inte någon stor kör) men får oss ändå att ta emot kommande utmaningar med entusiasm och glädje.

 

Våra tidigare dirigenter har varit

Anna Jungner

Ia Rönngård

Sonja Smedjebacka

Lise-Lott Söderman (körens initiativtagare)