Körens dirigent heter från hösten 2021 Annica Nyberg. Annica är utbildad musik- och körledare, och med piano som sitt huvuinstrument har hon även pianoelever. Hon har tidigare lett bl.a Lappfjärds damkör och nu har hon, förutom vår kör Con Brio, hand om den blandade kören Sångens vänner i Jakobstad.

"Att vara körledare är förenat med många utmaningar. Målet är få alla att trivas, utvecklas och ge dem mål att sträva efter där den sociala biten också är oerhört viktig"... enligt detta ska Annica få Con Brio att utvecklas som kör och bli ännu mer samstämd. 

 

Våra tidigare dirigenter har varit

Johanna Granvik

Anna Jungner

Ia Rönngård

Sonja Smedjebacka

Lise-Lott Söderman (körens initiativtagare)